Als leidinggevende heb je niet de meest eenvoudige job. Zo heb je verschillende rollen te vervullen in een bedrijf of organisatie, namelijk als manager, als leider en ook als coach.

 

Als manager zet je mensen en middelen efficiënt in om de vooropgestelde doelen te behalen. Als leider bepaal je de richting en visie van de organisatie en dien je af en toe moedige beslissingen te nemen. Als coach tracht je een klimaat te scheppen waarin mensen hun competenties en talenten kunnen ontwikkelen en inzetten.

 

Bovendien is het de kunst om af te wisselen tussen deze verschillende rollen als leidinggevende naar gelang de uitdaging of situatie die zich aandient. Niet altijd vanzelfsprekend!

 

Ben je nieuw in het vak als leidinggevende of heb je reeds heel wat ervaring? Loop je vast op één van deze rollen als leidinggevende of zit je met andere vragen zoals:

  • Op welke manier kan ik teamleden gemotiveerd houden?
  • Hoe kan ik een positieve sfeer stimuleren in mijn team?
  • Op welke manier ga ik om met conflicten in mijn team?
  • Hoe geef ik een presentatie met impact? 
  • Hoe voer ik een functioneringsgesprek?
  • Hoe vergroot ik mijn mentale veerkracht?

Of ben je als leidinggevende op zoek naar een luisterend oor of een klankbord. Iemand om regelmatig mee van gedachten te wisselen, iemand die neutraal is, iemand die jouw kritische vragen durft stellen en/of iemand die met een frisse blik naar het geheel kan kijken?

 

ARA Coaching & Training heeft verschillende formules ontwikkeld om leidinggevenden hierbij te ondersteunen.